Κεντρική

Υπολογισμός Κέρδους από Χρήση Υγραερίου


Ετήσια km
Εδώ συμπληρώστε τα χιλιόμετρα που κάνετε ετησίως
Κατανάλωση (lt/100km)
Η μέση κατανάλωση του αυτοκινήτου σας
Βενζίνη €/lt
Η μέση τιμή ανά λίτρο της βενζίνης
Υγραέριο €/lt
Η μέση τιμή ανά λίτρο του υγραερίου
Ετήσιο κέρδος σε €:
Μηνιαίο κέρδος σε €:
Υπολογισμός

Ετήσια km
Εδώ συμπληρώστε τα χιλιόμετρα που κάνετε ετησίως
Κατανάλωση (lt/100km)
Η μέση κατανάλωση του αυτοκινήτου σας
Βενζίνη €/lt
Η μέση τιμή ανά λίτρο της βενζίνης
Υγραέριο €/lt
Η μέση τιμή ανά λίτρο του υγραερίου
Ετήσιο κέρδος σε €:
Μηνιαίο κέρδος σε €:
Υπολογισμός