Προϊόντα

Σπρέι διαρροών

 

Ο ανιχνευτής διαρροών της LpgTech, είναι μία ουσία που επιτρέπει τον ακριβή και γρήγορο εντοπισμό τωνtester2 διαρροών ανάμεσα στις συνδέσεις τις εγκατάστασης.

 

  • Ανιχνεύει διαρροές σε LPG/CNG
  • Μπορεί να χρησιμοποιείται πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες και τα πλαστικά
  • Μετά την χρήση δεν απαιτείται πλύσιμο
  • Δεν προκαλεί διάβρωση
  • Ιδανική πυκνότητα για την εξακρίβωση διαρροής
  • Λειτουργεί σε κάθε θέση
  • Χωρητικότητα: 400ml
  • Φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας του σπρέι από -8oC έως 35οC
  • Μακρύ ακροφύσιο που διευκολύνει την εφαρμογή του ακόμη και στα δύσκολα σημεία
  • Το προϊόν είναι ακίνδρυνο για το περιβάλλον