Προϊόντα

Καλώδιο διασύνδεσης OptoTech

 

Το OptoTech είναι μία ενσύρματη συσκευή εποικινωνίας με τους εγκεφάλους LpgTECH. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με τους περισσότερους και δημοφιλέστερους εγκεφάλους που υπάρχουν στην αγορά. Η χρήση του OptoTECH εξασφαλίζει σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση με τον εγκέφαλο υγραερίου.

 

  • Οπτική μόνωση των σημάτων εισόδου-εξόδουOptoTECH 204x213px
  • Ενσύρματη εποικινωνία με τους εγκεφάλους LpgTECH
  • Ταχύτητα μετάδοσης έως 1Mbps
  • USB / RS-232 TTL διασύνδεση

  • Άμεση συνεργασία με το λογισμικό LPGTECH GAS SETINGS
  • Λυχνία LED για την ένδειξη μετάδοσης
  • Ενσωματωμένος πόλος μέσα στο περίβλημα
  • Μήκος καλωδίου 3m και 5m